Nieuw!

Bach Bloesem Crystal Herbs Diverse Soorten 10 ml

€ 7,95

Agrimony - Innerlijke Harmonie


Agrimony herstelt het vermogen om je ware gevoelens en emoties te uiten, wat deze ook mogen zijn. Degenen die Agrimony nodig hebben, hebben innerlijke angst en onrust die zij verbergen onder een glimlach en opgewekt gedrag in het gezelschap van anderen. Zij zijn hier zo succesvol in dat zij zelfs de gangmaker op elk feest lijken te zijn. Door hun gevoeligheid en afkeer van onenigheid proberen zij koste wat kost de vrede te bewaren. Als de druk van deze opgekropte emoties echter te groot wordt, kunnen zij in woede uitbarsten en vaak is er de neiging om alcohol of drugs te gebruiken om zich af te sluiten van hun onuitgesproken innerlijke zorgen.

Andere indicaties voor dit middel zijn rusteloosheid en een voortdurende behoefte aan externe prikkels. Agrimony bevordert het gemak van expressie, wat leidt tot gevoelens van innerlijke harmonie en vrede.

 

Aspen - Zich veilig voelen


Aspen (Esp) helpt mensen die ongerustheid of onbehagen ervaren waarvoor geen logische reden lijkt te bestaan. Dit kan de vorm aannemen van een vaag maar sterk gevoel van angst voor een onbekende toekomstige gebeurtenis of zich bang voelen in het donker of op onbekende plaatsen. Het griezelige, rillerige gevoel dat soms wordt omschreven als 'iemand liep net over mijn graf' drukt de angst van de Aspen voor de geesten/paranormale sferen heel goed uit. Trillen, beven of vage rillerige gevoelens in de buik samen met koudheid, bleekheid en nachtmerries zijn allemaal aanwijzingen voor de behoefte aan Aspen. 

 

Beech - Verdraagzaamheid
Beech (Beuk) helpt mensen die een meer liefdevolle, vriendelijke en flexibele relatie met zichzelf en hun omgeving willen opbouwen. Kritiek hebben, oordelen en onverdraagzaamheid zijn zeer gebruikelijke persoonlijkheidskenmerken in de wereld van vandaag, die vaak ook worden gezien als een aanvaardbare manier om kinderen discipline bij te brengen terwijl ze opgroeien. Wanneer deze eigenschappen echter niet in evenwicht zijn met voldoende liefde, is het resultaat een individu dat voortdurend kritisch, onverdraagzaam en veroordelend is over zichzelf en anderen. Gemakkelijk geïrriteerd raken door gewoonten van anderen, een rigide kijk op het leven hebben of overgevoelig zijn voor kritiek van anderen waardoor het moeilijk is om te profiteren van de lessen van het leven, zijn allemaal aanwijzingen dat dit middel nodig is.

 

Centaury - Zelfbeschikking
Centaury (duizendguldenkruid) herstelt de kwaliteiten van innerlijke kracht en zelfbeschikking. Wie Centaury nodig heeft, heeft een misplaatst gevoel van dienstbaarheid en gelooft dat hij de behoeften van anderen boven die van zichzelf moet stellen. Zij lijken de wilskracht te missen om "nee" te zeggen, worden gemakkelijk gedomineerd of er wordt misbruik van ze gemaakt door mensen met een sterkere persoonlijkheid. Bijgevolg putten zij zichzelf vaak uit in dienst van anderen en ontwikkelen zij niet hun eigen individualiteit of creativiteit. Wie in de negatieve Centaurustoestand verkeert, wordt vaak gezien als een deurmat voor anderen.

 

Cerato - Vertrouwen
Cerato (Loodkruid) herstelt de kwaliteiten van innerlijke zekerheid en wijsheid. Wie Cerato nodig heeft, heeft moeite te vertrouwen op zijn eigen intuïtie of 'innerlijke stem'. Zij lijken een aura van onzekerheid om zich heen te hebben en hebben de neiging om bij beslissingen in hun leven de mening van anderen te vragen, in plaats van te vertrouwen op hun eigen oordeel. Zelfs wanneer zij met vrienden en collega's hebben overlegd, hebben zij nog grote moeite om een duidelijke keuze te maken, waardoor zij zelf in verwarring raken. De uitspraak "Ik weet het niet" is vaak te horen uit de mond van mensen in de negatieve Cerato-toestand.

Cerato helpt een brug te slaan tussen de persoonlijkheid en de Ziel en herstelt het vermogen om de eigen innerlijke wijsheid te kennen en erop te vertrouwen.

 

Cichory - Liefde zonder gehechtheid
Cichorei helpt de principes van onbaatzuchtige liefde te herstellen. Zij die cichorei nodig hebben, zijn vaak bezitterig ten opzichte van degenen om wie zij geven en willen hen bij zich in de buurt houden om vast te klampen en lief te hebben. Zij kunnen emotioneel behoeftig, manipulatief en overdreven bemoeizuchtig overkomen of gemakkelijk vervallen in zelfmedelijden en wrok als hun inspanningen om anderen te "helpen" niet op prijs worden gesteld. Achter de negatieve cichorei-toestand schuilt een innerlijke leegte en het gevoel ongewenst of ongeliefd te zijn, die de persoonlijkheid onbewust aanzet tot deze nogal egoïstische en manipulatieve manieren om in diens behoeften te voorzien. Cichorei helpt deze persoonlijkheidstrekken op te lossen en de meer evenwichtige energie te bevorderen van de "universele moeder" die haar liefde onvoorwaardelijk geeft, wetende dat liefde eeuwig en overvloedig is.

 

Clematis - In het hier en nu zijn
Clematis helpt hen die al te gemakkelijk wegdrijven in dagdromen en fantasieën over de toekomst, met het gevoel dat het leven daar beter zal zijn dan in het nu. Mensen die deze remedie nodig hebben lijken over het algemeen onoplettend of slaperig en kunnen klagen over vergeetachtigheid of gebrek aan concentratie. Ze hebben vaak koude voeten en handen, en hebben vaak veel slaap nodig. Hun gebrek aan verlangen om volledig aanwezig te zijn betekent dat ze meestal met hun "hoofd in de wolken" lopen en over het algemeen niet geaard zijn, waardoor ze gemakkelijk onhandig of verdwaald overkomen. Helderzienden en mensen die veel met hun verbeelding werken, zoals kunstenaars en schrijvers, hebben vaak de "reality check" nodig die dit middel met zich meebrengt.

 

Holly - Onvoorwaardelijke Liefde
Dr. Bach zegt over Holly (Hulst) dat het "het hart opent en ons verenigt met de Goddelijke Liefde". Onvoorwaardelijke, Goddelijke Liefde is de hoogste vorm van liefde en één die aanwezig is in het hartchakra van ieder mens. Wanneer deze liefde echter niet wordt erkend en gevoed, sluit het hartchakra zich geleidelijk af en schieten afweerpatronen wortel, zoals woede, wraak, jaloezie en haat. Wie in deze toestand verkeert, kan ook achterdochtig, wantrouwig of overgevoelig lijken t.o.v. echte of ingebeelde minpunten. De krachtige energie van de Holly remedie vult het hartchakra met de vibraties van Goddelijke, onvoorwaardelijke liefde, en helpt deze negatieve toestanden te transformeren.

 

Hornbeam - Mentale vitaliteit
Hornbeam (Haagbeuk) helpt hen die het gevoel hebben dat ze de mentale kracht missen om de dagelijkse taken van hun leven uit te voeren. Mensen die deze remedie nodig hebben vertonen vaak uitstelgedrag, veroorzaakt door een soort mentale vermoeidheid of matheid. Ze voelen zich moe, zelfs na een goede nachtrust, en vinden het moeilijk om 's morgens op gang te komen. Maar als ze uiteindelijk toch op gang komen, ontdekken ze meestal dat ze prima in staat zijn om hun dagtaak af te maken.

 

Larch - Zelfvertrouwen
Larch (Lariks) helpt het vertrouwen in je eigen kunnen te herstellen. Degenen die Lariks nodig hebben, gaan er al vanuit dat ze zullen falen waardoor zij geen nieuwe dingen in het leven aangaan en daardoor nooit hun ware potentieel ontdekken. Zij voelen zich automatisch minderwaardig en zullen zich afzijdig houden, zodat degenen van wie zij vinden dat zij beter zijn dan zijzelf de kansen in het leven kunnen grijpen. Larch helpt mensen met deze eigenschappen eraan te herinneren dat ze diep van binnen wel degelijk in capabel zijn en herstelt hun vertrouwen om het leven ten volle te leven.

 

Mimulus - Moed
Mimulus (Maskerbloem) helpt mensen die meer moed nodig hebben om de dagelijkse gebeurtenissen in het leven het hoofd te bieden. Degenen die Mimulus nodig hebben lijden onder onnodige angst en zorgen over alledaagse situaties, zoals een bezoek aan de tandarts, vliegen, zwemmen, spinnen of het afleggen van een examen. Zij kunnen nerveus, verlegen of timide overkomen en aarzelen of blozen gemakkelijk in situaties waarin zij zich kwetsbaar voelen.

Gevoeligheid voor menigten, harde geluiden of fel licht zijn andere voorbeelden van toestanden waarvoor Mimulus nuttig zou zijn. Als Mimulus hun angsten en zorgen wegneemt, kunnen mensen met deze persoonlijkheidstrek het leven positiever benaderen.

 

Olijf - Lichamelijke vitaliteit
Olijf helpt degenen die het gevoel hebben dat hun energiereserves uitgeput zijn en dat ze niets meer te geven hebben. Dit kan op elk niveau zijn. In acute toestand klagen mensen die Olive nodig hebben vaak dat ze te moe zijn om nog iets te doen of dat ze zich totaal uitgeput voelen. Dit is meestal het gevolg van situaties waarin veel energie is verbruikt - te hard werken, hard spitten in de tuin of uitputting door een langdurige ziekte zijn allemaal situaties die met Olive kunnen worden verholpen.

 

Revival Remedy Combinatie - voor noodsituaties
Revival Remedy is een combinatie van Cherry Plum, Clematis, Impatiens, Rock Rose & Star of Bethlehem en werd oorspronkelijk door Dr. Bach samengesteld voor gebruik in situaties die 'noodhulp' vereisen. Het werkt als een zeer snelle emotionele stabilisator in omstandigheden met intense angst, paniek, trauma of andere ernstige verstoringen zoals een ernstig ongeluk of onverwacht overlijden. 

Het is ook een zeer effectieve ondersteuning bij minder traumatische maar toch uitdagende gebeurtenissen in het leven, zoals examens, rijexamens, tandartsbezoek, presentaties enz.

Revival Remedy is geen vervanging van medische hulp, die in noodgevallen altijd moet worden ingeroepen; het ondersteunt het loslaten van de effecten van shock, angst of trauma, waardoor het lichaamseigen genezingsproces sneller in werking kan treden.
 

Hoe Revival Remedy te gebruiken
In acute situaties: Neem 4 druppels op de tong rechtstreeks uit het flesje en herhaal dit elke 10 - 15 minuten tot het gevoel gestabiliseerd en kalm is. Ook kun je een paar druppels op de hartslagpunten (polsen, hals) worden gewreven.
Voor langduriger gebruik: Een normale dosis voor volwassenen is 4 druppels op de tong, 8 keer per dag. Als je weet dat er een gebeurtenis op komst is waarbij je ondersteuning nodig hebt, begin dan minstens een week van tevoren met het innemen van Revival Remedy.
Verdund in een behandelcombinatie: In deze situatie telt het als één essence van je 7 of 8 en kun je 4 druppels Revival Remedy toevoegen bij het samenstellen van je behandelflesje. Als alternatief kunnen 8 druppels Revival Remedy worden toegevoegd aan een glas water, waarvan dan gedurende de dag regelmatig wordt gedronken.

 

Rock Rose - Onbevreesdheid
Rock Rose (Zonneroosje) is nuttig in elke situatie waarin de behoefte bestaat om de trillingen van extreme angst of terreur te transmuteren. In een acute toestand kunnen degenen die Rock Rose nodig hebben verstijfd, bevend of versteend raken door acute angst. Zij kunnen verlamd raken door angst of het soort blinde angst ervaren dat de drang creëert om weg te rennen naar ergens anders dan waar zij zich momenteel bevinden. De neiging tot paniek in noodsituaties of het hebben van angstaanjagende nachtmerries wijst ook op een behoefte aan Rock Rose.

 

Star of Bethlehem - Transformatie van shock
Star of Bethlehem (Vogelmelk) is nuttig in elke situatie waarin een schok of trauma van welke aard dan ook is ervaren, hetzij onmiddellijk, hetzij in het verleden. Als deze essence onmiddellijk wordt toegediend in situaties van shock en trauma zal het helpen het verdovende effect weg te nemen en herstel te bevorderen. Dit is uiteraard geen vervanging van medische hulp, maar kan die wel ondersteunen.

Deze remedie kan zeer heilzaam zijn voor mensen die op een bepaald niveau een schok of trauma overhouden aan situaties en gebeurtenissen uit het verleden. Situaties als rouw, een ongeluk, plotseling verlies van werk, echtscheiding, slecht nieuws enz. zijn allemaal situaties waarbij de hulp van Star of Bethlehem kan worden ingeroepen.

 

Vervain - Realistische Verantwoordelijkheid
Vervain (IJzerhard) helpt hen die het evenwicht moeten herstellen in de onbewuste overtuiging dat het hun verantwoordelijkheid is om voor alles en iedereen te zorgen. Degenen die Vervain nodig hebben, hebben zeer hoge principes en idealen waar ze anderen door de kracht van hun wil en enthousiasme toe willen bekeren. Het zijn perfectionisten die de neiging hebben te hard te werken, zichzelf ver voorbij het redelijke te drijven en daardoor gestrest en gespannen te raken. In acute toestand kunnen ze fanatiek zijn, overijverig en woedend over onrecht. Vervain herstelt het evenwicht in deze gemoedstoestanden, waardoor de persoon een realistischer kijk krijgt op verantwoordelijkheid en erkent dat anderen de vrijheid moeten hebben om hun eigen levenspad te volgen.

 

Hoe worden Bach bloesemremedies gebruikt?
Bach Flower Remedies kunnen rechtstreeks uit het flesje worden gebruikt, of kunnen worden verdund in een behandelingsflesje zoals Dr. Bach voorstelt. Een behandelingsflesje kan één essence bevatten of een combinatie van maximaal acht verschillende essences.

Een combinatie essence maken
Het maken van een Bach Bloesem Remedie combinatie is eenvoudig: doe 2 druppels van elk van de gewenste Remedies in een schoon glazen druppelflesje met maximaal 30ml bronwater, en voeg desgewenst een theelepel brandewijn of appelazijn toe als conserveringsmiddel.
Ook is het mogelijk om 4 druppels van elk gewenst middel in een glas water doen. Je kunt tot 8 remedies in één glas combineren.

Hoe te gebruiken
Direct gebruik uit het flesje: Neem 2 druppels op de tong. Bij voorkeur innemen 10 minuten voor of na eten/drinken.
In het algemeen wordt aangeraden een remedie twee tot vier weken te gebruiken alvorens het effect ervan te beoordelen.
Verdunde combinatie: Als normale dosering voor volwassenen, neem 4 druppels op de tong (of een slokje uit je glas water) 8 keer per dag, of elke 30 tot 60 minuten voor acute toestanden.

 

 

Artikel 4055-4069